Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Activiteiten en taken SGBDO

De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) voert de volgende activiteiten uit:

 • Het aangaan van contracten met grondeigenaren voor de aanleg, herstel en beheer van landschap, natuur en water op hun gronden;
 • Het ondersteunen en ontzorgen van grondeigenaren bij de aanleg, herstel en beheer van landschap, natuur en water op hun gronden;
 • Het ontwikkelen en delen van kennis over de aanleg, herstel en duurzaam beheer van landschap, natuur en water;
 • Fondsenwerving en –ontwikkeling ten behoeve van duurzaam beheer van landschap, natuur en water;

De SGBDO bestuurt de landschapsfondsen van de gemeenten Dalfsen, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Ommen, Nationaal Landschap Noordoost Twente (gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal, en Losser), Netwerkstad (gemeenten Almelo, Borne en Hengelo), Rijssen-Holten, Staphorst en Steenwijkerland en Wierden. Daarnaast verzorgt de SGBDO de administratie van de landschapsfondsen van Enschede, Stichting Kostbaar Salland en Stichting Particuliere Landschapselementen IJsseldelta + (SPLIJ+).

 
ANBI-status
De SGBDO is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor betalen wij geen belasting over giften die wij ontvangen. De giften zijn dus volledig inzetbaar. Dankzij onze ANBI-status zijn giften voor de gever vaak aftrekbaar van de belasting.
ANBI-gegevens van SGBDO:

 • Naam: Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel.
 • RSIN nummer: 819100262.
 • Contactgegevens: Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen, 0529 - 40 17 31.
 • Bestuurssamenstelling: Bestuur: Martin Knol (voorzitter) en Joop Alssema; Raad van Toezicht: Jaap Starkenburg, Jan Kuks en Jos Bisschops.
 • Beleidsplan.
 • Beloningsbeleid: De bestuursleden en de Raad van Toezicht hebben onbezoldigd zitting in het bestuur en de Raad van Toezicht.
 • Doelstelling: Het (doen) realiseren van duurzaam, structureel en hoogwaardig beheer van het landschap, de natuur en het water in de provincie Overijssel.
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2013, Jaarverslag 2012, Jaarverslag 2011.
 • Financiele verantwoording: deze is opvraagbaar bij eibert.jongsma@landschapoverijssel.nl.