Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Collectieven

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verandert per 1 januari 2016. De kern van het nieuwe stelsel: een collectieve benadering en het agrarsiche natuur- en landschapsbeheer alleen daar toepassen waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat. Het nieuwe stelsel kent een grotere verantwoordelijkheid in de streek en een belangrijke rol voor collectieven en agrarische natuurverenigingen.
 
Met de nieuwe regeling groene en blauwe diensten speelt de provincie Overijssel in op de aanstaande wijziging in de organisatie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het provinciaal belang wordt sterker gericht op prioriteren en robuuster maken van de meest waardevolle landschapselementen in Overijssel. Tevens worden nieuwe contractvormen uitgewerkt, o.a. groepscontracten. Reeds ontstane gebiedsgerichte concentraties van contracten voor GBD zullen worden versterkt, waardoor de schaal van het beheerde landschap toeneemt en de biotopen robuuster worden. Samen met de nieuw te vormen collectieven in Overijssel kan met deze regeling goed ingespeeld worden op de kansenkaart en de gebiedsofferte die de collectieven in 2015 zullen opstellen voor het nieuwe stelsel. Waar mogelijk kunnen GBD en APNLB elkaar gaan versterken.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Eibert Jongsma (projectleider GBD; eibert.jongsma@landschapoverijssel.nl) of Saskia Scheer (projectleider uitvoeringsketen met anv's; sscheer@projectenltonoord.nl).