Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Filmpjes machinaal beheer

Machinaal beheer kleine landschapselementen en bosopslag
Er zijn steeds meer innovatieve mogelijkheden voor het machinaal beheren van landschapselementen en bosopslag. In landen om ons heen zijn grote machines in het landschapsbeheer al heel gebruikelijk, bijvoorbeeld voor heggen maaien of opslag verwijderen. Om te kijken of machinaal beheer ook in Overijssel kan werken,  hebben Landschap Overijssel en Brandhof Natuur & Platteland in opdracht van de provincie Overijssel verschillende machines en technieken met elkaar vergeleken. De conclusie is dat een aantal machines goed kan werken. De machines leveren goede resultaten voor de landschapselementen en er kan efficiënter gewerkt worden qua tijd en financiële middelen. Dit kan vanzelfsprekend niet op alle locaties, maar daar waar het wel kan, is het een aantrekkelijke optie om meer landschap te onderhouden met hetzelfde geld. Bent u benieuwd hoe die machines werken, klik dan hieronder op de titels of op de video om de eerste 6 machines in werking te zien.
 
Verschenen rapporten

 
Filmpjes
Klik hieronder op de titels of op de video om de eerste 6 machines in werking te zien. Kijk voor de specifieke voor- en nadelen per machine in de Infosheet.
 
Boomknipper
Deze machine pakt individuele bomen, knipt deze op gewenste hoogte af en legt deze weg in één werkgang. Afvoer moet apart worden geregeld of met geschakelde uitrijwagen.

 
Klepelmaaier
Machine klepelt heggen en hagen. Fijngesneden snoeiafval kan worden afgezogen of blijft achter.

 
Brushcutter / forestcutter
Deze machine pakt individuele bomen, freest deze op gewenste hoogte af en legt deze weg in één werkgang. Afvoer moet apart worden geregeld of met geschakelde uitrijwagen.

 
Schijvensnoeier
Deze machine snoeit overhangende takken  door middel van twee of meerdere cirkelzaagbladen.

 
Bosfrees/klepel
Machine klepelt houtige opslag op maaiveldniveau.

 
Mini-Harvester
Machine pakt individuele bomen, zaagt deze op gewenste hoogte af, onttakt en legt deze weg in een werkgang. Kan op gewenst sortiment afkorten. Afvoer moet apart worden geregeld of met geschakelde uitrijwagen.

 
Jaarlijks en periodiek onderhoud
Voor verschillende landschapselementen zijn er goed machinale mogelijkheden voor beheer. Zo kunnen heggen goed onderhouden worden met een schijvensnoeier. Deze snoeit overhangende takken met twee of meerdere cirkelzaagbladen. Voor onderhoud van singels, houtwallen en bosjes werkt de brushcutter/forestcutter goed. Deze machine pakt individuele bomen, freest deze op gewenste hoogte af en legt deze weg. Door er meteen boomstammetjes van te maken, is beter de maximale waarde uit het hout te halen.
 
Met machinaal beheer kunt u als grondbeheerder en/of -eigenaar dus kosten besparen. Tegelijkertijd kan het kwaliteit opleveren voor het landschap. Als elementen verspreid over het gebied worden beheerd, komen veel verschillende ontwikkelingsfasen na elkaar voor en dit bevordert de biodiversiteit en belevingswaarde. Met een gebiedssamenwerking kunt u dit op elkaar afstemmen. U kunt de machines dan samen met collega-beheerders inzetten en kennis en ervaring uitwisselen. Gebiedssamenwerking biedt mogelijkheden om aanbestedingsvoordelen te realiseren en de verwaarding van biomassa beter uit te nutten. Mogelijk kan een integraal gebiedsplan duidelijk maken wat de meerwaarde is van machinaal beheer. En hoe beheerders hierin samen kunnen optrekken voor het beste resultaat.
 
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Rouwenhorst via e-mail: leonie.rouwenhorst@landschapoverijssel.nl.