Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Gemeenten

Met Groene en Blauwe Diensten kan een gemeente financiële continuïteit aanbieden voor een duurzame versterking van de natuurlijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit en de economische vitaliteit van het buitengebied. Groene en Blauwe Diensten zijn in feite een vorm van publiek-private samenwerking tussen overheden en private grondeigenaren. Voor beide partijen is het van belang dat deze samenwerking duurzaam is. Om die reden hebben de contracten voor Groene en Blauwe Diensten een looptijd van 20 tot 30 jaar. Voor deze langlopende termijn worden structurele afspraken gemaakt waarin de kwaliteit van het landschap voorop staat. In Overijssel is inmiddels een provinciebreed systeem in werking, waarbij gemeenten, al dan niet gezamenlijk, hiervoor landschapsfondsen hebben opgericht. Landschapsfondsen bieden de zekerheid dat de financiering voor de lange looptijden van de contracten beschikbaar is. Groene en Blauwe Diensten bieden niet alleen een financiële steun. De uitvoeringsorganisatie biedt ook goede begeleiding voor gemeenten en met name de uitvoerende grondeigenaren.
 
Werkwijze
1. Gemeentelijk besluit tot financiering van natuur- en landschapsbeheer.
2. Projectplan maken voor bepaalde periode van uitvoer. Hierin worden ook de dienstenbundel en de vergoedingen bepaald.
3. Afspraak gemeente en provincie over doelen, inleg en cofinaciering.
4. Afspraak met uitvoeringsorganisatie (o.a. SGBDO) over fondsenbeheer en uitvoering.
5. Werving van deelnemers.
6. Contracten met deelnemers o.b.v. werkplannen door planopstellers.
7. Jaarlijkse verantwoording aan de provincie m.b.v. rapportages van SGBDO.
8. Aanvullend kunnen private cofinanciers gezocht worden.
 
Voor vragen over de lopende contracten, kunt u contact opnemen met Hans Gerritzen, hans.gerritzen@landschapoverijssel.nl.
Voor vragen over de nieuwe regeling GBD 2014-2015 kunt u contact opnemen met Eibert Jongsma, eibert.jongsma@landschapoverijssel.nl.