Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Groene en Blauwe diensten

Groene Diensten zijn gericht op het beheer van landschap en wandelpaden (zoals houtwallen en knotwilgen). Een Blauwe Dienst kan zich richten op het vasthouden van water op percelen en in de watergangen. Blauwe Diensten worden in Overijssel geregeld door het Waterschap. 
 

Waarom deze diensten?

Vroeger hadden landschapselementen een praktisch of economisch nut en was het onderhoud vanzelfsprekend. Zo zorgde de agrariër er bijvoorbeeld voor dat de houtwallen langs zijn land dicht bleven, zodat zijn vee niet kon ontsnappen. Ook haalde hij zijn kachelhout uit de wal. Tegenwoordig is het land afgezet met schrikdraad en vindt de energievoorziening plaats via kabels en leidingen. Hierdoor is de functie van de houtwallen vervallen. 

Door de schaalvergroting in de landbouw zijn de landschapselementen eerder lastig dan nuttig geworden voor de agrariër. Vroeger hadden de landschapselementen nut. Nu zijn ze vaak een last. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste schaduwwerking en ongelijkmatige percelen. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van het landschap langzaam maar zeker achteruit gaat. 

Voor het behoud van de landschapselementen zijn we afhankelijk geworden van de welwillendheid van de grondeigenaren. Maar fietsend of wandelend genieten we er allemaal van. Maar juist omdat we er allemaal zo van genieten, moeten we ook samen zorgen voor aanleg, herstel en behoud. Dit betekent dat een eerlijke verdeling moet komen tussen de lusten en lasten van het landschap. 

De Groene en Blauwe Diensten zorgen ervoor dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële beloning ontvangen voor hun werk aan het behoud van de landschapselementen. De financiering hiervan gebeurt door de maatschappij. 

Uit het rapport “Overijssel (Kans)rijk in het groen” van KPMG en het opinieartikel van gedeputeerde Piet Jansen blijkt dat Groene en Blauwe Diensten niet alleen belangrijk zijn voor het landschap, maar ook voor de economie. Immers, het landschap heeft belangrijke waarde voor het toerisme maar ook voor de werkgelegenheid. Om die economische waarde beter te benutten, is het daarom van belang om goed te investeren in het landschap en de beleving hiervan. Dit kan door middel van Groene en Blauwe Diensten. 
 

Hoe werkt het?

Grondeigenaren die een landschapselement op hun grondgebied willen aanleggen, beheren of onderhouden, dragen bij aan behoud van het unieke Overijsselse landschap. Zij leveren in feite een groene of blauwe dienst aan de samenleving. Het is logisch dat de grondeigenaar ook wordt betaald voor deze dienst. Dat kan met de beloning binnen Groene en Blauwe Diensten. 

Groene en Blauwe Diensten worden per gemeente (of een groep gemeenten) aangeboden. Gemeenten hebben hun visie op het landschap vastgelegd in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Gemeenten die Groene en Blauwe Diensten willen aanbieden, maken op basis van het LOP een projectvoorstel, compleet met de geplande inzet en kosten. Om te garanderen dat deze financiering voor 20-30 jaar is gegarandeerd wordt een landschapsfonds opgericht. De gemeente vult dit fonds en de provincie verdubbelt dit bedrag. De gemeente kan ook kijken of bijvoorbeeld bedrijven een storting willen doen in het fonds. Met Groene en Blauwe Diensten geven gemeenten, provincie Overijssel en anderen, een vergoeding aan grondeigenaren voor het beheer en onderhoud van de landschapselementen op hun grond. Zo dragen we allemaal ons steentje bij en houden we samen Overijssel mooi!