Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Kenniscentrum

Als kenniscentrum kan de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) partijen helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van Groene en Blauwe Diensten.
In de provinciale GBD-regeling die in 2013 afliep, betrof dit veelal het ondersteunen van de gemeenten als initiatiefnemers. In de afgelopen jaren heeft de SGBDO veel kennis opgebouwd, die gebruikt ook kan worden voor andere doelen op het gebied van landschap, natuur en water. Daarnaast is een goed geolied netwerk van uitvoerders ontstaan. SGBDO heeft de provincie ondersteund met betrekking tot de opzet van de GBD-regeling 2014-2015, waarin sterker wordt gestuurd op het provinciaal belang, het robuuster maken van de meest waardevolle landschapselementen in Overijssel en meer samenhang met het agrarisch natuurbeheer via de collectieven wordt bevorderd.
 
SGBDO heeft in 2015 een essay laten opstellen door Carel de Vries, om input te krijgen voor de doorontwikkeling van het unieke GBD-systeem. Het toekomstbeeld "Boeren = natuur beheren" is , aangevuld met alle ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen jaren, de basis voor de visie op de aanpak voor GBD 2.0, die SGBDO samen met de andere drie GBD-stichtingen in Overijssel heeft opgesteld. Deze visie is een van de argumenten in het aannemen van een motie in Provinciale Staten, waarin 2,5 miljoen euro wordt vastgelegd voor GBD.
 
De SGBDO biedt o.a.:
- het enthousiasmeren en overtuigen van bestuurders en derden;
- het (ondersteunen bij het) opstellen van een Plan van Aanpak en/of projectplan;
- het adviseren over marktpartijen en nieuwe aanpakken;
- het leveren van kennis en informatie over bijvoorbeeld kwaliteitsborging;
- het actief meedenken in een projectvoorstel of -plan;
- het als lokaal rechtspersoon van het landschapsfonds uitvoering geven aan Groene en Blauwe Diensten.
 
Contact: eibert.jongsma@landschapoverijssel.nl