Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Onderhoud en beheer

Landschap heeft onderhoud en actief beheer nodig. Zonder beheer en onderhoud vervalt het landschap langzaam. Vroeger beheerden bewoners het landschap, omdat de houtsingels nodig waren als veekering en het hout dat vrijkwam als brandstof. Vandaag de dag regelen we dat soort zaken op andere manieren, waardoor actief beheer en onderhoud van de landschapselementen veel minder vanzelfsprekend is. Met Groene en Blauwe Diensten stimuleren we actief beheer van het Overijssels landschap. 
 
Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Verschillende elementen komen hiervoor in aanmerking. Het kan gaan om beheer van een element dat waarde heeft in natuur, landschap of cultuurhistorie, maar ook om het vasthouden van water op percelen en in de watergangen. Daarnaast kan een groenblauwe dienst bestaan uit het openstellen van een onverhard pad of een landschapselement. Met vragen over de mogelijkheden kan contact opgenomen worden met de Stichting Groene en Blauwe Diensten.
 
Door het afsluiten van een GBD-contract is de eigenaar duurzaam (meestal voor 21 jaar) verzekerd van een vergoeding voor het onderhoud en beheer van de landschapselementen.  Ook is het mogelijk om een eenmalige vergoeding voor aanleg en herstel van landschapselementen te krijgen . De basis is altijd dat de grondeigenaar/-gebruiker zich actief inzet voor de instandhouding van de landschapselementen. De wijze waarop contracten zijn opgebouwd is te lezen bij [werkwijze contracten].