Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Organisatie

De Stichting Groene en Blauwe Diensten (SGBDO) wordt bestuurd door een tweehoofdig bestuur, bestaande uit:

  • Martin Knol, voorzitter (namens Landschap Overijssel);
  • Joop Alssema (namens collectieven ANLB Overijssel).

Een Raad van Toezicht controleert het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De leden zitten op persoonlijke titel in de Raad van Toezicht.  De leden zijn:

  • Jaap Starkenburg
  • Jan Kuks
  • Jos Bisschops

De SGBDO heeft geen personeel in dienst. Op dit moment zijn de volgende personen actief in de algehele ondersteuning van de stichting:

  • Eibert Jongsma (algeheel projectleider; secretaris bestuur)
  • Nicole Oude Wesselink (projectsecretaris)
  • Leonie Rouwenhorst (bedrijfsbureau en projectondersteuning)
  • Fleur de Graaff en Kirsten Schutten (communicatie)
  • Wesley Meulenkamp (back-office)

Daarnaast huurt de SGBDO voor de uitvoering van haar veldactiviteiten per gebied lokale personen in zoals coördinatoren van agrarische natuurverenigingen ANV's, veldadviseurs en gebiedsmakelaars.