Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Planopstellers

Werkplannen opstellen
Voordat een GBD-contract kan worden aangegaan, moet het nodige voorwerk gedaan worden. Er moet een werkplan komen met daarbij een begroting. Dit werk wordt gedaan door de zogenaamde planopstellers. Dit zijn deskundigen op het gebied van natuur- en landschap; lokale mensen met kennis van  het streekeigen landschap, ecologie en biodiversiteit, maar ook de boerenpraktijk. Planopstellers zijn vaak coördinator bij een agrarische natuurvereniging, gebiedsmakelaar of landschapsadviseur. In opdracht van de uitvoeringsstichting van het gebied, vaak de SGBDO, worden planopstellers gevraagd om agrariërs en particuliere grondeigenaren te bezoeken. Als de eigenaar van de landschapelementen geinteresseerd is om deel te nemen aan GBD, dan worden de betreffende landschapselementen ter plekke bezocht en wordt door de planopsteller beoordeeld hoe de staat van onderhoud is. Op basis daarvan wordt een zogenaamd werkplan opgesteld, waarin de uit te voeren werkzaamheden per element worden beschreven. Het betreft soms in eerste instantie eenmalige aanleg- en/of herstelwerkzaamheden. Altijd betreft het periodieke werkzaamheden, die per tijdvak moeten worden uitgevoerd en/of reguliere werkzaamheden, die meestal jaarlijks moeten worden uitgevoerd. Bij alle werkzaamheden wordt volgens een vast format ook de begroting voor de werkzaamheden opgesteld. Dit alles aan de hand van de in die streek geldende dienstenbundel.
Het werkplan wordt door de planopstellers opgeleverd aan de uitvoeringsstichting (SGBDO), die het beoordeelt en als onderliggend document bij het contract voegt.
 
Controles
Bij GBD is ook sprake van controles op de uitvoering van de werkzaamheden zoals vastgelegd in het contract. Aanleg- en herstelwerkzaamheden worden 100% gecontroleerd, nadat de eigen verklaring voor de uitvoering is ontvangen van de eigenaar. Voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden geldt dat een steekproef uit alle contracten wordt gecontroleerd. Hiervoor is september is de controlemaand. Ook voor controles worden planopstellers gevraagd, waarbij de regel geldt: een andere planopsteller dan degene die het werkplan heeft opgesteld. Het betreft een vooraangekondigde controle in het veld op de uitvoering van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Tijdens dit controlebezoek kan de eigenaar aanwezig zijn en meteen advies en tips krijgen over het beheer. De constateringen worden vastgelegd in een controlerapport, waarna de projectleider van de uitvoeringsstichting een besluit kan nemen over eventuele sancties.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Gerritzen, projectleider uitvoering (hans.gerritzen@landschapoverijssel.nl) of Saskia Scheer (projectleider uitvoeringsketen met anv's, sscheer@projectenltonoord.nl).