Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Werkwijze contracten

Contractanten hebben een privaatrechtelijke contract met een stichting. Welke stichting dit is, hangt af van het gebied waar uw woont en grond heeft. Op dit moment kunnen het de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, Stichting Kostbaar Salland, SPLIJ+, Landschapsfonds Enschede of Wierden zijn.
 
Als contractant krijgt u de volgende stukken. Bewaar deze altijd goed!

 1. Een door u en een vertegenwoordiger van de stichting ondertekend (juridisch) contract;
 2. Een werkplan met daarin de beschrijving van de werkzaamheden;
 3. Een dienstenbundel met daarin de algemene beschrijving per landschapselement waaraan u moet voldoen;
 4. Indien u landschapselementen aanlegt of herstelt, dan krijgt u ook een eigen verklaring;
 5. Een lijst van groenaannemers in Overijssel.

 
Werkplan en dienstenbundel
Het werkplan geeft een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden. Dit werkplan is met u afgestemd voordat u het contact tekent. U dient de werkzaamheden in het werkplan gedurende de looptijd van het contract uit te voeren. Het werkplan maakt onderscheid in:

 • Eenmalige werkzaamheden voor aanleg en herstel;
 • Periodieke werkzaamheden die eens in de zoveel jaar dienen te worden uitgevoerd;
 • Reguliere werkzaamheden die u jaarlijks moet doen of bijhouden.

 
Let erop dat u alle soorten werkzaamheden tijdig uitvoert:

 • De aanleg en herstelwerkzaamheden dienen eerst uitgevoerd te worden, voordat u een beheervergoeding kunt ontvangen.
 • De periodieke werkzaamheden zijn per tijdvakken aangegeven. U mag zelf, tenzij anders aangegeven, bepalen wanneer u de werkzaamheden binnen het tijdvak gaat uitvoeren. Als het werk maar binnen het tijdvak is uitgevoerd.
 • De reguliere werkzaamheden gaan uit van jaarlijkse werkzaamheden. U dient zelf in te schatten of dit jaarlijks noodzakelijk is. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het landschapselement.

 
In de dienstenbundel staat per landschapselement een algemene beschrijving van de werkzaamheden, de beheer- en werkvoorschriften en de kwaliteit en beeld van het landschapselement. Hieraan dient u zich ook te houden.
 
U bepaalt zelf wie de beheerwerkzaamheden uitvoert. U mag de werkzaamheden zelf uitvoeren, het de buurman laten doen of een groenploeg van een Agrarische Natuurvereniging of een groenaannemer. In de meeste gebieden geldt dit ook voor de aanleg- en herstelwerkzaamheden uit uw contract. In een aantal gebieden echter wordt dit collectief georganiseerd. Hierover bent u dan bij het aangaan van het contract over geïnformeerd.