Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Stichting Groene en Blauwe Diensten in een (ver)nieuw(d) jasje

De werkzaamheden van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) hebben zich de laatste jaren van een contractvormingsfase doorontwikkeld naar een contractbeheerfase. In onze visie voor de komende jaren zetten we in op binding met onze 1900 contractanten.
We hebben drie focuspunten, namelijk:
1.       Betrokkenheid
2.       Kennisoverdracht
3.       Kwaliteitscontrole

Boomfeestdag: opening wandelpad in Den Velde met ondersteuning van GBD-contract

Op woensdag 21 maart werd op verschillende plekken de Boomfeestdag gevierd. In Den Velde werd dit feestelijk gevierd met kinderen van de school O.B.S. Den Velde. De kinderen hebben streekeigen bomen en planten geplant en er werd een wandelpad tussen Holtheme en Den Velde geopend. Het geheel is ondergebracht binnen een GBD-contract waarmee ruim twintig jaar beheer zeker is gesteld. De aanplant en het wandelpad bieden nieuwe mogelijkheden om het gebied te beleven. 

Snoei is bloei, snoei is groei .

Is dat waar, of kun je ook nog teveel snoeien? Veel mensen willen wel, maar durven of weten niet hoe het moet. Moet je een fruitboom snoeien in de winter of in het voorjaar? Om een en het ander duidelijk te maken organiseren ANV Groen Salland en Labor een korte snoeicursus, bedoeld voor iedereen die van tuinieren bomen en van het buitenleven houd. De cursus wordt aangeboden aan de leden van ANV Groen Salland. Geïnteresseerde niet-leden kunnen zich melden bij coördinator Gerard Willemsen.

Inzet voor duurzaam behoud van het Hardenbergse Landschap

Zaterdagochtend 28 oktober organiseerde de gemeente Hardenberg in samenwerking met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel een gebiedsschouw bij Theeschenkerij Schöttinck in Oud-Bergentheim voor inwoners uit de omgeving met een Groene en Blauwe Diensten-contract. Wethouder Jannes Janssen zorgde voor een feestelijk tintje met de ondertekening van de uitbreiding van het Groene en Blauwe Diensten-contract van de familie Herbert, eigenaren van de Theeschenkerij. Hiermee benadrukt de gemeente Hardenberg haar ambitie om het mooie Hardenbergse landschap duurzaam te beheren.

Studenten presenteren advies

studenten bieden adviesrapport aan aan SGBDO

Vanochtend presenteerden de studenten van Aeres Hogeschool Wageningen de resultaten en adviezen van het onderzoek dat ze in opdracht van Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel uitvoerden. Voorzitter Martin Knol nam het rapport na de presentatie officieel in ontvangst.

Gerief bosje biedt belangrijke beschutting aan reeën

GBD-deelnemer Piet Ruytenburg ziet met trots het resultaat en het belang van de landschapselementen op zijn erf in Radewijk (gemeente Hardenberg). Dankzij de aanleg van een gerief bosje zien reeën de kans om dit beschutte gebied te gebruiken als geboorteplek. Dit jaar heeft Piet met zekerheid een tweeling en een enkel reekalfje waargenomen!
 

 

Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel krijgt openingstijden

Vanaf april 2017 werkt Stichting Groene en Blauwe diensten met openingstijden. Heeft u een vraag aan één van onze medewerkers? U kunt ons vanaf dit moment iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.15 uur telefonisch bereiken op telefoonnummer 0529 - 408 385

GBD in het nieuws

Op zaterdag 22 oktober 2016 verscheen GBD in agrarisch vakblad de Nieuwe Oogst met een mooi stuk over het plan Gebiedsontwikkeling Radewijk. Er zijn inmiddels 350 contracten voor groene diensten afgesloten. Paul ter Haar, bestuurslid van LTO Noord-afdeling Hardenberg, hoopt dat meer mensen zullen aanhaken bij dit initiatief. Lees hier het hele nieuwsbericht.
 

September controlemaand

Begin september zijn de zogenaamde steekproefcontroles weer begonnen. Dit jaar bezoeken onze controleurs ruim 125 GBD-deelnemers.

Pagina's