Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel krijgt openingstijden

Vanaf april 2017 werkt Stichting Groene en Blauwe diensten met openingstijden. Heeft u een vraag aan één van onze medewerkers? U kunt ons vanaf dit moment iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.15 uur telefonisch bereiken op telefoonnummer 0529 - 408 385

GBD in het nieuws

Op zaterdag 22 oktober 2016 verscheen GBD in agrarisch vakblad de Nieuwe Oogst met een mooi stuk over het plan Gebiedsontwikkeling Radewijk. Er zijn inmiddels 350 contracten voor groene diensten afgesloten. Paul ter Haar, bestuurslid van LTO Noord-afdeling Hardenberg, hoopt dat meer mensen zullen aanhaken bij dit initiatief. Lees hier het hele nieuwsbericht.
 

September controlemaand

Begin september zijn de zogenaamde steekproefcontroles weer begonnen. Dit jaar bezoeken onze controleurs ruim 125 GBD-deelnemers.

Machinaal beheer

In Nederland zijn we nog niet zo gewend aan grote machines in het landschap. Toch is het in de landen om ons heen al heel gebruikelijk. Hier worden heggen bijvoorbeeld vaak machinaal gemaaid en wordt opslag machinaal verwijderd.
 
Mogelijkheden en technieken

Trots op bereikte resultaten!

Wist u dat er inmiddels ruim 2300 GBD contracten zijn afgesloten voor 21 of 30 jaar? Hiervan zijn 300 contracten afgesloten in de GBD-regeling 2014-2015. De totale waarde van alle GBD-contracten is meer dan € 60.000.000.
 
Dit prachtige resultaat is bereikt onder de bezielende gedrevenheid van de bestuurders Henk Hengeveld en Jos Roemaat als vertegenwoordigers van de organisaties Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost.
Recent hebben deze beide bestuurders hun stokje overgedragen aan hun opvolgers.
 

Ontwikkeling GBD 2.0

Het nieuwe bestuur van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel staat voor een mooie uitdaging. Voorzitter Martin Knol en bestuurslid Joop Alssema zetten hier graag hun schouders onder.
 
Trots samen verder

“Controle vervelend? Nee, het is een cadeautje!”

In Overijssel werken grondeigenaren  al enige tijd op een structurele manier aan het herstel en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het herstellen van houtwallen. Dat pakken ze daar goed aan met langjarige GBD (groene blauwe diensten) – contracten. En dan heb ik het echt over langjarig: contracten 21 tot zelfs 30 jaar!

Machinaal beheer kleine landschapselementen en bosopslag

Machinaal beheer kleine landschapselementen en bosopslag

Er zijn steeds meer innovatieve mogelijkheden voor het machinaal beheren van landschapselementen en bosopslag. Landschap Overijssel en Brandhof Natuur & Platteland hebben in opdracht van de provincie Overijssel verschillende beheermethoden bekeken. Verschillende machines en technieken zijn met elkaar vergeleken. Een aantal machinale beheermethoden is ook op film vastgelegd.

 

Klik hieronder op de titels om de eerste 4 machines in werking te zien.

 

Dijksma wil in gesprek over bodem

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) nodigt agrarisch ondernemers uit om met haar in gesprek te gaan over bodemvruchtbaarheid tijdens het tweede Boerenforum.

In een uitnodiging namens het ministerie van Economische Zaken zegt Dijksma dat ze het belangrijk vindt dat individuele agrarische ondernemers zelf direct deel kunnen nemen aan discussies over belangrijke thema's.

Pagina's