Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Ontwikkeling GBD 2.0

Het nieuwe bestuur van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel staat voor een mooie uitdaging. Voorzitter Martin Knol en bestuurslid Joop Alssema zetten hier graag hun schouders onder.
 
Trots samen verder
De Stichting Groene en Blauwe Diensten is trots op het bereikte resultaat tot nu toe en zoekt naar een passend vervolg hierop. Samen met de andere drie Stichtingen voor GBD, Kostbaar Salland, SPLIJ+ en Landschapsfonds Enschede, werken we aan een visie hierop. Deze zullen we eind dit jaar delen met onze partners, zoals gemeenten, collectieven, provincie, OPG, LTO, etc. Een tipje van de sluier: de visie is gestoeld op een meer bottom-up aanpak, waarin groene initiatieven centraal staan. Ook is er een breder palet aan beloningen, zoals de inzet van werkzoekenden.
 
Streven naar 50% onder beheer
De nieuwe voorzitter hierover: “Met de reeds afgesloten contracten is nu zo'n 25% van de waardevolle landschapselementen in Overijssel verzekerd van duurzaam beheer. Dat is van grote waarde voor het landschap en er is veel overheidsgeld mee gemoeid. Wij hebben de belangrijke taak er voor zorg te dragen dat de komende 20 jaar die contracten goed nageleefd worden. Maar we zijn er nog lang niet! De komende jaren willen we voldoende middelen bijeen brengen om dat aantal te verdubbelen. Voor een duurzaam en fraai landschap in Overijssel.”, aldus Martin Knol.