Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Studenten presenteren advies

studenten bieden adviesrapport aan aan SGBDO

Vanochtend presenteerden de studenten van Aeres Hogeschool Wageningen de resultaten en adviezen van het onderzoek dat ze in opdracht van Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel uitvoerden. Voorzitter Martin Knol nam het rapport na de presentatie officieel in ontvangst.
De projectgroep, bestaande uit vier eerstejaars Hbo-studenten Natuur & Communicatie, deed een online tevredenheidsonderzoek onder de contractanten van de stichting. Hierbij lag de nadruk op hoe contractanten tegen hun contact aankijken, wat de tevredenheid is over de huidige communicatie en welke behoeften er zijn op het gebied van kennisoverdracht. Ook een meeloopdag met kwaliteitscontroles was onderdeel van het onderzoek.
Eén van de belangrijkste uitkomsten is dat het bieden van individueel advies en het in stand houden van persoonlijk contact van grote waarde is voor veel contractanten. Het controlebezoek is hier volgens de student-onderzoekers zeer waardevol voor. Dit advies en verdere resultaten nemen we mee om onze diensten in de toekomst te optimaliseren.